Dört Gözlü Kemer Köprü
                19. yy Osmanlı eserlerinden olan Kocaköprü 68.80 m. Uzunluğunda, 3 m. Genişliğinde, dört kemer aralıklı köprü 1946 yılında meydana gelen sel felaketinde yıkılmış, Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.07.2011 tarih ve 3559 sayılı kararı ile Kültür Varlığı olarak tescil edilmiş olup, söz konusu köprü Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından 12.07.2012 tarihinde aslına uygun olarak onarılmış tamamlanarak bölge turizmine kazandırılmıştır.
 
 
 
        Pazar Kız Kalesi
                Yapım tarihi ile ilgili net bir bilgi olmamasına rağmen Cenevizliler döneminde yapıldığı rivayet edilen tarihi kız kalesinin zaman içerisinde tahrip olan kısımları aslına uygun bir şekilde onarılarak bölge turizmine kazandırılmıştır. 
 
 
Ciha Kalesi
   Turistler tarafından keşfedilmeyi bekleyen Ciha Kalesi İlçemiz sınırları içerisinde olup, Cenevizliler          tarafından inşa edildiği bilinmektedir. Ciha Kalesi'nin çevresi ağaçlarla çevrilidir. Hakkında pek bilgi bulunmayan        kalenin turizme kazandırılması için çalışmalar yapılmaktadır.
 
 
 
 
 
            Yücehisar Köprüsü
        Pazar Hemşin yolunun yaklaşık 7.km’sinde, Boğaziçi ve Uğrak köylerinin yol ayrımında bulunmaktadır. Yapılış tarihi 18.yy olarak tahmin edilmektedir. Tek kemerli olarak yapılan köprü 3m eninde ve 23,4m uzunluğundadır. Kemeri ve korkulukları kesme taştan,diğer kısımları moloz taştan inşa edilmiştir.Köprünün ortası kemer nedeniyle kavislidir. 2008 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından onarılmıştır.